Zarządzanie projektami, zespołem i analiza IT

Autor: Karol Wójciszko