Zarządzanie projektami, zespołem i analiza IT

case study